Meie koolist

Koostöö

Kiusamisvaba Kool

Kiusamisvaba Kool on sihtasutus, mille missioon on muuta Eesti koolid kiusamisvabaks. Selleks pakume muuhulgas ka teadus- ja tõenduspõhist kooliterviklikku programmi KiVa. KiVa on koolidele suunatud kiusamise vähendamise programm, mis sisaldab tegevusi ja juhendeid nii kiusamise ennetamiseks kui kiusujuhtumite lahendamiseks.