Meie koolist

Koostöö


Koostöö kultuur on haridust edasiviiv element.


Koostöö kultuur on haridust edasiviiv element.

ProgeTiiger

ProgeTiigri programmi eesmärk on arendada õppijate digipädevust ja tehnoloogilist kirjaoskust (tehnoloogia olemuse mõistmine, selle rakendamine, loomine, arendamine). Selleks toetame õpetajate ja juhendajate digipädevuse ja tehnoloogilise kirjaoskuse arendamist ja selle õppetöös rakendamist; edendame valdkonnas tegutsevate õpetajate ja juhendajate võrgustikke; tõstame laste ja noorte teadlikkust ning huvi IT valdkonna vastu; kaasrahastame õppetöös vajalike seadmete hankimist haridusasutustele.