Õppetöö

Riiklikud eksamid ja tasemetööd


Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

  1) eesti keel (kirjalik) – 28. mai 2021. a;
  2) matemaatika (kirjalik) – 3. juuni 2021. a;
  3) valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 9. juuni 2021. a;
  4) valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 9.–10. juuni 2021. a;

Põhikooli lõpueksamid algavad kell 10.00. Eksamiks antakse aega kaks kuni kolm astronoomilist tundi. 

​Rohkem infot Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehelt.

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

  1) eesti keel (kirjalik) – 28. mai 2021. a;
  2) matemaatika (kirjalik) – 3. juuni 2021. a;
  3) valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 9. juuni 2021. a;
  4) valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 9.–10. juuni 2021. a;

Põhikooli lõpueksamid algavad kell 10.00. Eksamiks antakse aega kaks kuni kolm astronoomilist tundi. 

​Rohkem infot Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehelt.