Meie koolist

Hoolekogu

Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on kooli õpilaste, õpetajate, kooli pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine.
 Hoolekogu koosseis 2020/2021 õppeaastal:

TEIVI TOOMSALU hoolekogu esinaine, lasteaia ja kooli lastevanemate esindaja
KÄTLIN JAKK hoolekogu aseesinaine, kooli lastevanemate esindaja
PIRET AHOSEPP lasteaia õpetajate esindaja
ANNELY PIIR protokollija, kooli õpetajate esindaja
KRISTIINA TÕKKE kooli lastevanemate esindaja
KALMER LIND lasteaia lastevanemate esindaja
ALEKSANDR KARAKOZOV lasteaia ja kooli lastevanemate esindaja
MARLEEN UHA kooli õpilasesinduse esindaja
AIN SIBUL kooli pidaja esindaja

20.01.21 hoolekogu protokolli leiate siit.

25.11.20 hoolekogu protokolli leiate siit.

16.09.20 hoolekogu protokolli leiate siit.

 


Hoolekogu koosseis 2020/2021 õppeaastal:

20.01.21 hoolekogu protokolli leiate siit.

25.11.20 hoolekogu protokolli leiate siit.

16.09.20 hoolekogu protokolli leiate siit.

 

TEIVI TOOMSALU hoolekogu esinaine, lasteaia ja kooli lastevanemate esindaja
KÄTLIN JAKK hoolekogu aseesinaine, kooli lastevanemate esindaja
PIRET AHOSEPP lasteaia õpetajate esindaja
ANNELY PIIR protokollija, kooli õpetajate esindaja
KRISTIINA TÕKKE kooli lastevanemate esindaja
KALMER LIND lasteaia lastevanemate esindaja
ALEKSANDR KARAKOZOV lasteaia ja kooli lastevanemate esindaja
MARLEEN UHA kooli õpilasesinduse esindaja
AIN SIBUL kooli pidaja esindaja