Meie koolist

Hoolekogu

Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on kooli õpilaste, õpetajate, kooli pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine.

spkhoolekogu [at] viljandivald.eeHoolekogu koosseis 2020/2021 õppeaastal:

TEIVI TOOMSALU

teivi.toomsalu@gmail.com

hoolekogu esinaine, lasteaia ja kooli lastevanemate esindaja

KÄTLIN JAKK

katlinjakk@gmail.com

hoolekogu aseesinaine, kooli lastevanemate esindaja

PIRET AHOSEPP

piret.ahosepp@viljandivald.ee

lasteaia õpetajate esindaja

ANNELY PIIR

annely.piir@viljandivald.ee

protokollija, kooli õpetajate esindaja

KRISTIINA TÕKKE

kristiina.tokke@gmail.com

kooli lastevanemate esindaja

KALMER LIND

lindkalmer@hot.ee

lasteaia lastevanemate esindaja

ALEKSANDR KARAKOZOV

info@kintek.ee

lasteaia ja kooli lastevanemate esindaja

MARLEEN UHA

marleen.uha@haridus.viljandivald.ee

kooli õpilasesinduse esindaja

AIN SIBUL

apuit@hot.ee

kooli pidaja esindaja

20.01.21 hoolekogu protokolli leiate siit.

25.11.20 hoolekogu protokolli leiate siit.

16.09.20 hoolekogu protokolli leiate siit.

 


Hoolekogu koosseis 2020/2021 õppeaastal:

20.01.21 hoolekogu protokolli leiate siit.

25.11.20 hoolekogu protokolli leiate siit.

16.09.20 hoolekogu protokolli leiate siit.

 

TEIVI TOOMSALU

teivi.toomsalu@gmail.com

hoolekogu esinaine, lasteaia ja kooli lastevanemate esindaja

KÄTLIN JAKK

katlinjakk@gmail.com

hoolekogu aseesinaine, kooli lastevanemate esindaja

PIRET AHOSEPP

piret.ahosepp@viljandivald.ee

lasteaia õpetajate esindaja

ANNELY PIIR

annely.piir@viljandivald.ee

protokollija, kooli õpetajate esindaja

KRISTIINA TÕKKE

kristiina.tokke@gmail.com

kooli lastevanemate esindaja

KALMER LIND

lindkalmer@hot.ee

lasteaia lastevanemate esindaja

ALEKSANDR KARAKOZOV

info@kintek.ee

lasteaia ja kooli lastevanemate esindaja

MARLEEN UHA

marleen.uha@haridus.viljandivald.ee

kooli õpilasesinduse esindaja

AIN SIBUL

apuit@hot.ee

kooli pidaja esindaja