Meie koolist

Avaldused ja vajalikud dokumendid


AVALDUSED

Saarepeedi Kooli sisseastumise avaldus.

Saarepeedi Kooli huviringides osalemise avaldus.

Saarepeedi Kooli pikapäevarühma avaldus.

Saarepeedi Kooli õppetööst vabastamise avaldus.

VAJALIKUD DOKUMENDID

Saarepeedi Kooli õpilaste hindamise kord.

Saarepeedi Kooli pikapäevarühma päevakava.

Saarepeedi Kooli pikapäevarühma oote maksumuse kehtestamine.

Toidupäeva maksumuse kehtestamise korraldus.

Saarepeedi Kooli hoolekogu moodustamise kord.

Saarepeedi Kooli arenguvestluste tingimused ja kord.

Saarepeedi Kooli õppenõukogu pädevus ja tegutsemise kord.

Saarepeedi Kooli riski maandamise juhised.

Saarepeedi Kooli tulekahju korral tegutsemise plaan.

Saarepeedi Kooli õpilaste sõidukulude hüvitamise kord.

Viljandi valla sünnitoetuste ja ranitsatoetuste maksmise tingimused ja kord.

 

 

 

 

 

 

 

AVALDUSED

Saarepeedi Kooli sisseastumise avaldus.

Saarepeedi Kooli huviringides osalemise avaldus.

Saarepeedi Kooli pikapäevarühma avaldus.

Saarepeedi Kooli õppetööst vabastamise avaldus.

VAJALIKUD DOKUMENDID

Saarepeedi Kooli õpilaste hindamise kord.

Saarepeedi Kooli pikapäevarühma päevakava.

Saarepeedi Kooli pikapäevarühma oote maksumuse kehtestamine.

Toidupäeva maksumuse kehtestamise korraldus.

Saarepeedi Kooli hoolekogu moodustamise kord.

Saarepeedi Kooli arenguvestluste tingimused ja kord.

Saarepeedi Kooli õppenõukogu pädevus ja tegutsemise kord.

Saarepeedi Kooli riski maandamise juhised.

Saarepeedi Kooli tulekahju korral tegutsemise plaan.

Saarepeedi Kooli õpilaste sõidukulude hüvitamise kord.

Viljandi valla sünnitoetuste ja ranitsatoetuste maksmise tingimused ja kord.