Meie koolist

Kooli ajalugu

Saarepeedi Kooli ajalugu


1835 a. loodi Peedi Vennaste Koguduse palvemajas kool, kus koolmeistritena töötasid Ado Peet aastatel 1835 - 1845 ja Jüri Peet aastatel 1845 - 1849. 

1849 a. viidi kool Kokaviidikale, kus tegutses kaks aastat. Siin alustas oma kauaaegset koolimeheteed Mats Martinson.

1851 a. ehitati Viru kool. Siin oli üks savipõrandaga klassituba ja koolis käidi kaks talve.

1880 a. ehitati uus koolihoone Saarepeedi talu maadele , kus oli kaks suurt klassituba. Maja läks maksma 2090 hõberubla.

Photo, New-Võidu v Saarepet school house before rebuild, approx. 1930

1885 a. veebruaris suri koolmeister Mats Martinson, kes oli siinsetele lastele jaganud vaimuvalgust 36 aastat. 

1919 a. muudeti kool neljaklassiliseks.

1927 a. sai õppeasutus kuueklassiliseks algkooliks.

1933 a. ehitati koolimajale teine korrus. Ümberehitatud koolimaja pühitsemine toimus 2. detsembril.

Saarepeedi algkool

1935 a. ühendati Tobral asunud Karula kool Saarepeedi kooliga.

1944 a. muudeti kool seitsmeklassiliseks ning sai nimetuse Saarepeedi Mittetäielik Keskkool.

1953 a. algas kooliaia rajamine õpetaja Elvi Nõmmiku (Ilmjärve) juhendamisel.

1955 a. elektrifitseeriti koolihoone.

1962 a. muudeti kool kaheksaklassiliseks.

1973 a. 3. juuni tulekahju tagajärjel hävis osa liselt koolihoone. Koolimaja ei taastatud, sest rajoonis oli alanud väikeste maakoolide sulgemine. 14 aastat käisid siinsed lapsed Viljandis tarkust taga nõudmas.

1987 a. valmis Saarepeedi Lasteaed-Algkool kahe klassikomplekti ja 27 õpilasega. 

1992 a. augustis muudeti vallavolikogu otsusega Saarepeedi Algkool 9-klassiliseks põhikooliks. Algas ka koolimaja juurdeehitus.

1993 a. 1. septembriks oli juurdehitus valmis. Saadi juurde 2 klassiruumi ja raamatukoguruum. Lasteaed lahutati koolist.

1994 a. sügisel alustas tööd 9. klass. Kool oli saanud täiskasvanuks.

1995 a. kevadel lõpetas põhikooli 1. lend - 7 õpilast. 

Kooli juhid

1835 - 1845 Ado Peet

1845 - 1849 Jüri Peet

1849 - 1885 Mats Martinson

1885 - 1900 Aadu Asu

1900 - 1925 Tõnis Valdman

1925 - 1926 Jaan Kinger

1926 - 1934 Jaan Kalam

1934 - 1941 Sergei Annilo

1941 -1944 Eduard Juhansoo

1944 -1945 Liis Juhansoo

1945 - 1946 Eduard Vabson

1946 - 1950 Otto Kolts

1950 - 1953 Laine Kilusk-Saks

1953 - 1959 Maria Kozina-Orula

1959 - 1965 Helmut Aren

1965 - 1968 Linda Kihuoja

1968 - 1973 Ahto Kaljusaar

1973 - 1987 Kooli ei olnud

1987 - 2007 Õie Kirna

2007 - 2011 Enna Tikas

2011 - 2015 Aivo Maalmeister

2015 - 2021 Ave Orav

2021 - ......   Egle Sild

1835 a. loodi Peedi Vennaste Koguduse palvemajas kool, kus koolmeistritena töötasid Ado Peet aastatel 1835 - 1845 ja Jüri Peet aastatel 1845 - 1849. 

1849 a. viidi kool Kokaviidikale, kus tegutses kaks aastat. Siin alustas oma kauaaegset koolimeheteed Mats Martinson.

1851 a. ehitati Viru kool. Siin oli üks savipõrandaga klassituba ja koolis käidi kaks talve.

1880 a. ehitati uus koolihoone Saarepeedi talu maadele , kus oli kaks suurt klassituba. Maja läks maksma 2090 hõberubla.

Photo, New-Võidu v Saarepet school house before rebuild, approx. 1930

1885 a. veebruaris suri koolmeister Mats Martinson, kes oli siinsetele lastele jaganud vaimuvalgust 36 aastat. 


1919 a. muudeti kool neljaklassiliseks.

1927 a. sai õppeasutus kuueklassiliseks algkooliks.

1933 a. ehitati koolimajale teine korrus. Ümberehitatud koolimaja pühitsemine toimus 2. detsembril.

Saarepeedi algkool

1935 a. ühendati Tobral asunud Karula kool Saarepeedi kooliga.

1944 a. muudeti kool seitsmeklassiliseks ning sai nimetuse Saarepeedi Mittetäielik Keskkool.

1953 a. algas kooliaia rajamine õpetaja Elvi Nõmmiku (Ilmjärve) juhendamisel.

1955 a. elektrifitseeriti koolihoone.

1962 a. muudeti kool kaheksaklassiliseks.

1973 a. 3. juuni tulekahju tagajärjel hävis osa liselt koolihoone. Koolimaja ei taastatud, sest rajoonis oli alanud väikeste maakoolide sulgemine. 14 aastat käisid siinsed lapsed Viljandis tarkust taga nõudmas.

1987 a. valmis Saarepeedi Lasteaed-Algkool kahe klassikomplekti ja 27 õpilasega. 

1992 a. augustis muudeti vallavolikogu otsusega Saarepeedi Algkool 9-klassiliseks põhikooliks. Algas ka koolimaja juurdeehitus.

1993 a. 1. septembriks oli juurdehitus valmis. Saadi juurde 2 klassiruumi ja raamatukoguruum. Lasteaed lahutati koolist.

1994 a. sügisel alustas tööd 9. klass. Kool oli saanud täiskasvanuks.

1995 a. kevadel lõpetas põhikooli 1. lend - 7 õpilast. 

Kooli juhid

1835 - 1845 Ado Peet

1845 - 1849 Jüri Peet

1849 - 1885 Mats Martinson

1885 - 1900 Aadu Asu

1900 - 1925 Tõnis Valdman

1925 - 1926 Jaan Kinger

1926 - 1934 Jaan Kalam

1934 - 1941 Sergei Annilo

1941 -1944 Eduard Juhansoo

1944 -1945 Liis Juhansoo

1945 - 1946 Eduard Vabson

1946 - 1950 Otto Kolts

1950 - 1953 Laine Kilusk-Saks

1953 - 1959 Maria Kozina-Orula

1959 - 1965 Helmut Aren

1965 - 1968 Linda Kihuoja

1968 - 1973 Ahto Kaljusaar

1973 - 1987 Kooli ei olnud

1987 - 2007 Õie Kirna

2007 - 2011 Enna Tikas

2011 - 2015 Aivo Maalmeister

2015 - 2021 Ave Orav

2021 - ......   Egle Sild