Uudised

1.-4. ja 9. klass kooli alates 3. maist 27. aprill Toomas Jüris


Vastavalt Vabariigi Valitsuse otsusele saavad 3. maist kooli minna 1.—4., ja 9. klassi õpilased. 

  • Valitsus on teinud põhimõttelise otsuse. Pärast otsuse kinnitamist avaldatakse korraldus ja seletuskiri veebilehel www.kriis.ee.
  • Ülevaate kehtivatest piirangutest, haridusvaldkonna soovitused ja juhendid ning olulised kontaktid leiate www.hm.ee/koroona.
  • Riigieksamite korraldamisel tuleb jätkuvalt arvestada Haridus- ja Noorteameti juhistega.

Lasteaeda ja -hoidu on soovitatav viia lapsi vaid vajaduse korral. Lastele, kelle vanemal või hooldajal pole võimalik last koju jätta, tuleb jätkuvalt võimaldada lasteaias või -hoius käimine.

Vastavalt Vabariigi Valitsuse otsusele saavad 3. maist kooli minna 1.—4., ja 9. klassi õpilased. 

  • Valitsus on teinud põhimõttelise otsuse. Pärast otsuse kinnitamist avaldatakse korraldus ja seletuskiri veebilehel www.kriis.ee.
  • Ülevaate kehtivatest piirangutest, haridusvaldkonna soovitused ja juhendid ning olulised kontaktid leiate www.hm.ee/koroona.
  • Riigieksamite korraldamisel tuleb jätkuvalt arvestada Haridus- ja Noorteameti juhistega.

Lasteaeda ja -hoidu on soovitatav viia lapsi vaid vajaduse korral. Lastele, kelle vanemal või hooldajal pole võimalik last koju jätta, tuleb jätkuvalt võimaldada lasteaias või -hoius käimine.