Uudised

Õppetöö korraldus perioodil 14.-22.12.20 11. detsember Toomas Jüris

Vastavalt Vabariigi valitsuse korraldusele (https://www.valitsus.ee/et/uudised/valitsus-kiitis-heaks-uute-ida-viruma...) viib Saarepeedi Kool läbi distantsõpet alates 14.detsember 2020.


Eeldused:

1) Igal õpetajal ja õpilasel on kodus töötav arvuti (nutiseade), veebikaamera/mikrofon ja internet;

2) Iga õpilane omab eKool´i ja Microsoft Office 365-e kontot ja ta teab oma kontode paroole.

Distantsõppe korraldus:

1) Õppetöö toimub igapäevase tunniplaani alusel: https://saarepeedi.edupage.org/timetable/

2) Distantsõppepäev algab kell 8:30. 1.-4.klassil on soovitav rakendada üldõpet kooskõlastades töökava õppejuhiga.

3) Soovitav on koduseid ülesandeid distantsõppe perioodil mitte anda.

4) Aineõpetaja loob reaalajas tunni Microsoft Teams’i keskkonda, kuhu õpilased saavad liituda.

5) Aineõpetaja annab õpilastele Teamsis selged õpijuhised, kust, mida ja kuidas õppida, milliseid õpistrateegiaid kasutada, kust leida lisamaterjale ja õppimise tuge.

6) Aineõpetaja annab õpilastele tagasisidet õppimise kohta, mis õnnestus hästi, millised olid vead ja millest need võivad olla tingitud ja mida teha selleks, et tehtud vigu parandada ja õpitavast paremini aru saada. Õpetaja tagab tagasisidestamise terve õppetunni jooksul.

7) Õpilased täidavad kõik neile antud õppeülesanded ja esitavad need aineõpetaja poolt määratud tähtajaks.

8) Probleemide ja lisaküsimuste puhul suhtleb õpilane aineõpetajaga koheselt.

9) Hindamine toimub vastavalt Saarepeedi Kooli hindamisjuhendile.

10) Kõikide õpilaste otsene kontaktisik distantsõppe perioodil on klassijuhataja. Klassijuhataja tagab õpilastega kontakti ja pöörab õpilastega suhtlemisele suuremat tähelepanu, kui tavaolukorras. Probleemiga pöördub klassijuhataja lapsevanema ja vajadusel sotsiaalpedagoogi poole.

11) Esmaspäeval 14.12 kell 15.00 selgub, kes jätkavad kontaktõppega koolimajas. Nende õpilaste vanemaid teavitatakse kirjalikult.

12) Loovainete (muusika, kunst, tööõpetus, kehaline kasvatus, käsitöö ja tehnoloogia) õpetajad kaardistavad hiljemalt reedeks (11.12), kellel on vajadus jätkata distantsõppes.

13) 21.-22.12 toimuvad koolis konsultatsioonid (kontaktõpe) õpilastele, kes vajavad järelaitamist, õpiabi.

NB! Palume õpilastel koju viia kehalise kasvatuse riided, tantsuriided, vahetusjalanõud! Alates 18.detsembrist on koolimaja fuajee remondis.

Eeldused:

1) Igal õpetajal ja õpilasel on kodus töötav arvuti (nutiseade), veebikaamera/mikrofon ja internet;

2) Iga õpilane omab eKool´i ja Microsoft Office 365-e kontot ja ta teab oma kontode paroole.

Distantsõppe korraldus:

1) Õppetöö toimub igapäevase tunniplaani alusel: https://saarepeedi.edupage.org/timetable/

2) Distantsõppepäev algab kell 8:30. 1.-4.klassil on soovitav rakendada üldõpet kooskõlastades töökava õppejuhiga.

3) Soovitav on koduseid ülesandeid distantsõppe perioodil mitte anda.

4) Aineõpetaja loob reaalajas tunni Microsoft Teams’i keskkonda, kuhu õpilased saavad liituda.


5) Aineõpetaja annab õpilastele Teamsis selged õpijuhised, kust, mida ja kuidas õppida, milliseid õpistrateegiaid kasutada, kust leida lisamaterjale ja õppimise tuge.

6) Aineõpetaja annab õpilastele tagasisidet õppimise kohta, mis õnnestus hästi, millised olid vead ja millest need võivad olla tingitud ja mida teha selleks, et tehtud vigu parandada ja õpitavast paremini aru saada. Õpetaja tagab tagasisidestamise terve õppetunni jooksul.

7) Õpilased täidavad kõik neile antud õppeülesanded ja esitavad need aineõpetaja poolt määratud tähtajaks.

8) Probleemide ja lisaküsimuste puhul suhtleb õpilane aineõpetajaga koheselt.

9) Hindamine toimub vastavalt Saarepeedi Kooli hindamisjuhendile.

10) Kõikide õpilaste otsene kontaktisik distantsõppe perioodil on klassijuhataja. Klassijuhataja tagab õpilastega kontakti ja pöörab õpilastega suhtlemisele suuremat tähelepanu, kui tavaolukorras. Probleemiga pöördub klassijuhataja lapsevanema ja vajadusel sotsiaalpedagoogi poole.

11) Esmaspäeval 14.12 kell 15.00 selgub, kes jätkavad kontaktõppega koolimajas. Nende õpilaste vanemaid teavitatakse kirjalikult.

12) Loovainete (muusika, kunst, tööõpetus, kehaline kasvatus, käsitöö ja tehnoloogia) õpetajad kaardistavad hiljemalt reedeks (11.12), kellel on vajadus jätkata distantsõppes.

13) 21.-22.12 toimuvad koolis konsultatsioonid (kontaktõpe) õpilastele, kes vajavad järelaitamist, õpiabi.

NB! Palume õpilastel koju viia kehalise kasvatuse riided, tantsuriided, vahetusjalanõud! Alates 18.detsembrist on koolimaja fuajee remondis.