Uudised

Uus õpiruum 18. aprill Toomas Jüris

Saarepeedi Kooli endisest raamatukogu ruumist on saanud tugimeeskonnale, pikapäevarühmale, eelkoolile ja õpiabirühmale mõnus õpiruum.


Hiljuti paigaldati sinna helikindel lükanduks, et just HEV-õpilased saaksid käesolevat õpiruumi tõhusamalt kasutada. Lükanduks on saadud tänu projektile "Väikelahendused HEV õpilaste integreerimiseks Viljandi valla koolidesse". Projekti eesmärgiks on suurendada Viljandi valla üldhariduskoolide valmisolekut rakendada kaasava hariduse põhimõtteid, mille kohaselt üldjuhul õpib haridusliku erivajadusega õpilane elukohajärgses koolis ning võimalusel tavaklassis osaliselt või täielikult.

Projekti rahastab Riigi Tugiteenuste Keskus.

Hiljuti paigaldati sinna helikindel lükanduks, et just HEV-õpilased saaksid käesolevat õpiruumi tõhusamalt kasutada. Lükanduks on saadud tänu projektile "Väikelahendused HEV õpilaste integreerimiseks Viljandi valla koolidesse". Projekti eesmärgiks on suurendada Viljandi valla üldhariduskoolide valmisolekut rakendada kaasava hariduse põhimõtteid, mille kohaselt üldjuhul õpib haridusliku erivajadusega õpilane elukohajärgses koolis ning võimalusel tavaklassis osaliselt või täielikult.

Projekti rahastab Riigi Tugiteenuste Keskus.